Medewerkers die zelfstandig werken

Zelfsturing

In veel bedrijven is het een utopie, een groep medewerkers die niet veel begeleiding en sturing nodig hebben. Dit bespaart niet alleen in managementkosten, maar ook voelen medewerkers zich meer gewaardeerd in alle lagen van het bedrijf. Medewerkers met zelfsturing hebben weinig tot geen management nodig, zij zien en bepalen zelf wat er zoal moet gebeuren en nodig is om goede resultaten te behalen. Vaak wordt de term platte organisatie gebruikt, er zijn geen lagen nodig omdat iedereen zichzelf stuurt in de organisatie. De piramidevorm komt niet voor in bedrijven die deze vorm hanteren.

Zelfsturing

Hoe wordt bepaald wie wat doet binnen een organisatie?

Bij een platte organisatie moet natuurlijk wel bepaald worden wie wat binnen de organisatie doet. De organisatie zelf bepaald wie wat doet tijdens de zelfsturing, ook moet er worden gecommuniceerd over de te behalen doelen en de besluitvorming. Door het maken van afspraken welke worden vastgelegd in een soort van stelsel, weet iedereen waar die aan toe is en wat hij of zij moet doen. Kenmerkend voor een platte organisatie is dat er geen leidinggevenden zijn op de werkvloer, iedereen doet de taken die gedaan moeten worden. In veel gevallen werkt dit voor veel medewerkers motiverend.

Zelfsturing

Afspraken met de directie

Ook bij een platte organisatie met zelfsturing moeten doelen worden gehaald, er moet verantwoording worden afgelegd aan de directie of die doelen zijn behaald. Zijn de doelen niet gehaald zal er ook uitleg moeten worden gegeven. In veel gevallen wordt een keer per jaar een afspraak ingepland over de resultaten, hier worden de cijfers besproken van het afgelopen jaar. De omzet, winst en overige resultaten worden besproken. De punten van deze bijeenkomst liggen vast, alleen de manier waarop de punten worden doorgegeven aan de directie bepalen de mensen zelf. Eventueel kunnen de nieuwe doelen, prognoses en cijfers die behaald moeten worden besproken worden voor het volgende jaar.