Wereld

Toegang tot de wereldVoor Nederlandse bedrijven is het vaak lastig om in het buitenland een voet aan de grond te krijgen. Onbekendheid met procedures, regels, gebruiken en gewoonten spelen mee. Het kabinet zet daarom sterk in op economische diplomatie. Veel startups hebben de ambitie de wereld te veroveren, maar zijn de eerste jaren financieel niet of nauwelijks in staat hun product en bedrijf te presenteren in het buitenland. Voor buitenlandse bedrijven die zich in Nederland willen vestigen hebben we de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Het zou goed zijn als er ook actief in het buitenland gezocht wordt naar kansen om onze innovatieve startups de wereld te laten veroveren. De kennis en kunde van de NFIA over buitenlandse bedrijven en ontwikkelingen kan hiervoor goed gebruikt worden.
DutchBaseCamp is een mooi voorbeeld van een initiatief om Nederlandse startups de stap overzees te laten maken en startups uit de VS vanuit Nederland de kans te bieden Europa te veroveren.

De wereld moet Nederlandse startups kunnen vinden en andersom. Daarom doen we de volgende voorstellen.

Voorstel

  • Zorg dat startups mee kunnen op handelsmissies. Laat hen voortaan deel uitmaken van handelsdelegaties.
  • Wijs een ambassadeur aan voor startups. Deze ambassadeur bezoekt buitenlandse evenementen en spreekt daar namens innovatief en digitaal startend Nederland. Andersom wijst hij startups op mogelijkheden over de grens en is hij ook het gezicht voor de sector in Nederland. Deze ambassadeur kan bij de NFIA worden ondergebracht.