Meer ruimte crowdfunding door verhoging van de investeerderstoets #1

Het bedrijfsleven, vooral het MKB, heeft meer financieringsmogelijkheden nodig dan alleen bancaire financiering. De VVD wil daarom de ruimte geven aan alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding. Daardoor ontstaan er meer keuzemogelijkheden én meer concurrentie. Voor startups is crowdfunding een goede financieringsbron.

Recent heeft de Autoriteit Financiële Markten nieuwe regels voor crowdfunding bekend gemaakt. De VVD vond deze te knellend en wil meer ruimte geven aan crowdfunding. Door VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries is daarom een motie ingediend om de grens voor de investeerderstoets te verhogen van 500 euro naar 1.000 euro. Deze motie is aangenomen door de Tweede Kamer.

Op verzoek van de VVD is eerder al besloten dat de investeringsgrenzen voor crowdfunding opgehoogd worden van 20.000 euro (equity-based) en 40.000 euro (loan-based) naar respectievelijk 40.000 en 80.000 euro.

Photo: Flickr (cc: Rocío Lara)

Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+
Written by:

Comments are closed.