VVD and PvdA put Maker Movement on the map in the Netherlands

Today, the Dutch Parliament adopted an amendment by Anne-Wil Lucas (VVD) and Tanja Jadnanansing (PvdA) to make it possible to organize a Maker Faire in the Netherlands.

The business community in the Netherlands has indicated that there is a growing shortage of technical staff, while our current education system is not sufficiently able seems to inspire children and young people with technical talent to pursue a career in technology. Anne-Wil Lucas: ” Technology still has an (incorrect) image of being boring and dirty. Unfortunately, this can’t be polished away with the introduction of some new teaching materials in the classroom, it’s really more than that. It is precisely for that reason, that it is so important to have a Maker Faire in the Netherlands.”

Maker Faires are multi-day festivals where children, parents and teachers become enthusiastic about ‘making’. Already, there have been more than 100 Maker Faires all over the world, for example in the White House. These events stem from the Maker Movement. This is an educational philosophy which emphasizes informal, networked, peer-led, and shared learning motivated by fun and self-fulfillment. It’s all about the fun of making new things and the satisfaction that comes with it. These things get technically talented children really excited. And it is this passion that makes them pursue a technical profession later in life.

The Maker Movement is growing in the Netherlands as well. For example in education, in libraries and in Fablabs creativity, digital literacy and technology are stimulated through design, programming and 3D-printing. A Dutch Maker Faire inspires not only our technical talent for a career in engineering. It inspires more regional training centres (ROC’s), teachers in primary and secondary schools, libraries, and cultural centres to join the Maker Movement and to ensure that this new way of interactive learning is put firmly on the map in the Netherlands.

 

Dutch version:

VVD en PvdA zetten Maker Movement in Nederland op de kaart

Vandaag is door de Tweede Kamer een amendement van Anne-Wil Lucas (VVD) en Tanja Jadnanansing (PvdA) aangenomen om het organiseren van een echte Maker Faire in Nederland mogelijk te maken.

Het bedrijfsleven in Nederland geeft al geruime tijd aan dat er op dit moment een groeiend tekort aan technisch personeel is, terwijl ons huidige onderwijs niet voldoende in staat lijkt om kinderen en jongeren met een technisch talent ook te inspireren om daar wat mee te doen. Anne-Wil Lucas: “Techniek heeft (ten onrechte) nog vaak een saai en vies imago. Dat poets je helaas niet weg met wat lesmateriaal in de klas, daar is echt meer voor nodig. Precies om die reden is het zo belangrijk dat er in Nederland een Maker Faire wordt georganiseerd.”

Maker Faires zijn meerdaagse festivals waar kinderen, ouders én leraren enthousiast worden gemaakt om aan de slag te gaan met het maken. Over de hele wereld zijn er al meer dan 100 Maker Faires georganiseerd, bijvoorbeeld in het Witte Huis. Deze evenementen komen voort uit de Maker Movement. Een onderwijs filosofie die het belang benadrukt van leren door te doen, door informeel aan de slag te gaan met leeftijdsgenoten en nieuwe spannende dingen te ontwerpen en te creëren. Het draait allemaal om de lol van het maken van nieuwe dingen en de voldoening die daarbij hoort. Daar gaat bij veel kinderen met een technisch talent hun hard sneller van kloppen. En dat wil je hebben, want juist door die passie kiezen ze straks sneller voor een opleiding voor een technisch beroep.

De Maker Movement is ook in Nederland in opkomst. In het onderwijs, in de bibliotheek en bijvoorbeeld de Fablabs worden creativiteit, digitale geletterdheid en techniek gestimuleerd. Bijvoorbeeld door ontwerpen, programmeren en 3d-printing. Een Nederlandse Maker Faire inspireert niet alleen ons technische talent voor een beroep in de techniek. Het enthousiasmeert nog meer ROC’s, docenten in het basis- en voortgezet onderwijs, bibliotheken of bijvoorbeeld culturele centra om zich aan te sluiten bij de Maker Movement en zet ook deze nieuwe manier van interactief leren ook in Nederland stevig op de kaart.

Photo: Flickr (NASA HQ PHOTO)

Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+
images Written by:

Member of the Dutch Parliament. VVD (People Party for Freedom and Democracy). Liberal. Engineer.

Comments are closed.